WROCŁAW – zebranie związkowe 25.05.2023 r.

25 maja 2023 r. odbyło się kolejne zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP RP, które otworzył i prowadził prezes ppłk zs Józef Sowa. Prezes ZG gen. zs Krzysztof Majer na wstępie, poinformował, że w Uniejowicach przed południem w Uniejowicach uczciliśmy 80. urodziny naszego wybitnego działacza związkowego, sybiraka ppłk zs Michała Sabadacha. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku z Głogowa, Wrocławia, Złotoryi i Bolesławca. Następnie przedstawił prezentację multimedialną z wielu działań związkowych w ostatnim miesiącu.

Wiceprezes ZM kol. Barbara Jagintowicz zaprezentowała pogadankę prozdrowotną, zwracając szczególną uwagę na żywienie i dietę w chorobach nowotworowych. Skarbnik ZG st.chor.szt. Andrzej Nawrot wyświetlił wiązankę filmową. Kol. Józef Sowa przedstawił fraszki kol. Jana Zacharskiego dotyczące historii i dnia dzisiejszego Wrocławia. Na zakończenie zebrania prezes ZG przypomniał, że jutro spotykamy się na placu Wolności, by w południe uczcić 78. rocznicę Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty we Wrocławiu.

Foto. Józef Sowa i Andrzej Nawrot