WROCŁAW – zebranie 26.10.2023 r.

26 października 2023r. odbyło się kolejne zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP RP, które otworzył i prowadził prezes Zarządu Miejskiego ppłk zs Józef Sowa. Prezes Zarządu Głównego gen. zs Krzysztof Majer wręczył „zaległe” odznaczenia i wyróżnienia oraz przedstawił fotorelację z wielu działań związkowych w minionym miesiącu. Podkreślił udane obchody z okazji 80. rocznicy Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty pod Lenino, które z wojskową asystą honorową odbyły się na Cmentarzu Wojennym przy ul. Grabiszyńskiej we Wroclawiu. Wiceprezes Zarządu Miejskiego d/s społecznych kol. Barbara Jagintowicz przedstawiła pogadankę prozdrowotną poświęconą stwardnieniu rozsianemu. Skarbnik Zarządu Głównego st. chor. szt. Andrzej Nawrot przedstawił kilka ciekawych relacji filmowych związanych z przekopem Mierzei Wiślanej i pogłębiania toru wodnego do Elbląga.

Po dyskusji na wniosek kol. Barbary Jagintowicz postanowiono zorganizować uroczyste obchody 100-lecia urodzin naszego kombatanta, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk zs Witolda Sokołowskiego, które przypadają na 4 listopada br. Na zakończenie spotkania prezes Józef Sowa zaprezentował ostatnie fraszki kol. Jana Zacharskiego.

Foto: Andrzej Nawrot i Józef Sowa