GŁOGÓW – rondo z armatą

2 kwietnia 2024r. przy Rondzie Artylerzystów stanęła 44 mm armata przeciwpancerna. Uroczystość umieszczenia działa na rondzie na ul. Wojska Polskiego, miała miejsce po południu. To nieprzypadkowa data, bo 1 kwietna przypada w rocznicę zakończenia walk o Głogów.

Została odrestaurowana przez głogowskich artylerzystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artylerzystów Polskich. Działo podarował płk dypl. Piotr Żurakowski, ostatni szef Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Służył w Głogowie, był szefem sztabu brygady. Dopracował się własnej działki i dopracował się tego działka. I działko, z inicjatywy prezydenta Rafaela Rokaszewicza, stowarzyszenie Polskich Artylerzystów oddział zamiejscowy Głogów otrzymało w prezencie. My je odrestaurowaliśmy, przygotowali i będziemy się nim opiekować – powiedział ppłk Wojciech Supko, prezes głogowskiego oddziału stowarzyszenia.

I tak jak na Rondzie Hutników stoi kadź, a już niedługo wagonik górniczy stanie na Rondzie Górników, a tak głogowscy artylerzyści mają swój eksponat na Rondzie Artylerzystów.

W skromnej uroczystości oprócz inicjatorów, Prezydenta Głogowa, Dowódcy 4 bat. inż. udział wzięli członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP.

Foto: plut. zs Adam Zyndul

Fotorelacja na:

https://myglogow.pl/pl/11_dzieje-sie/155468_na-rondzie-artylerzystow-w-glogowie-stanelo-dzialo-.html

https://myglogow.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/5310_rondo-artylerzystow-w-glogowie-uzbrojone-w-dzialko-przeciwpancerne.html