WROCŁAW – o historii wrocławskiego lotnictwa wojskowego

19 marca 2024r. na zaproszenie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii wzięliśmy udział w odczycie ppłk dr Andrzeja PAŚCIAKA “Lotnictwo wojskowe we Wrocławiu (1947-2010)” – część pierwsza.

Autor ciekawie przedstawił bogato ilustrowany wykład o wrocławskich jednostkach lotniczych. A działo się wiele, początkowo na lotnisku Gądów, a następnie na Starachowicach. Był też epizod lotniczy związany z koszarami przy ul. Obornickiej. Kolejne omawiane jednostki to: klucz lotniczy przy Dowództwie Okręgu Wojskowego Śląsk /1946-1952/, 3. samodzielna eskadra lotnictwa łącznikowego /1952-1954/, 11. eskadra lotnictwa łącznikowego /1954-1992/, 6. samodzielny pułk lotnictwa szturmowego /1947 -1950/, 12. samodzielna eskadra kierowania ogniem artyleryjskim /1952-1954/, 3. pułk lotnictwa myśliwskiego /1950-1968/. Ciekawą jednostką stworzoną z pilotów garnizonu był wrocławski wojskowy zespół pilotażowy ROMB /1958-1963/, wykonujący pokazowe akrobacje lotnicze. Jego organizatorem był ówczesny mjr pil. Władysław Hermaszewski, starszy brat Mirosława.

Prelegent ciekawie przedstawił organizację, zadania i ewolucję sprzętu poszczególnych jednostek lotniczych. Sporo uwagi poświęcił prezentacji sylwetek wspaniałych dowódców i pilotów. Wykład zakończył cezurą 1968 roku, gdyż tworzony wtedy 11 Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. Osadników Ziemi Dolnośląskiej otwiera już etap naddźwiękowych  samolotów odrzutowych. Ale o tym będzie mowa na jesiennej części prelekcji.

Kilka słów o Autorze.

Urodził się 1956 r. we Wrocławiu, ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po odbyciu szkolenia w Szkole Oficerów Rezerwy w latach 1980-2008 pełnił zawodową służbę w różnych jednostkach wojsk obrony powietrznej. Obserwator wojskowy na misjach ONZ w Angoli, Kuwejcie, Iraku i Demokratycznej Republice Kongo. W 2010 r. obronił dysertację doktorską na Wydziale Historycznym Uwr., poświęconą polskiemu lotnictwu wojskowemu we Wrocławiu. Współautor książki “3. Korpus Obrony Powietrznej 1957-2007” (Wrocław 2007), autor monografii “Lotnictwo wojskowe we Wrocławiu 1911-2010” (Wrocław 2014), książek “ROMB – Wrocławski zespół pilotażowy 1958-1963” (Wrocław 2015), “Zachęta i Sparta” Zarys historii 35 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu (1974-1998), (Wrocław 2017) i “Piknik na polu minowym” 1108 dni na misjach pokojowych ONZ (Wrocław 2023). Ta ostatnia pozycja, może być pretekstem do kolejnego spotkania miłośników historii. 

I ostatnia moja refleksja dotyczy spotkania wśród byłych żołnierzy w stalowych mundurach na wykładzie historycznym, a nie na pogrzebach. 

płk (s) mgr Krzysztof Majer

Foto st.chor.szt. Andrzej Nawrot