Wrocław – pamięć o zdobywcach Wrocławia

6 maja 2024r.  przypada 79. rocznica zdobycia Wrocławia (Festung Breslau) i podpisania aktu kapitulacji garnizonu hitlerowskiego. Z tej okazji prezes Dolnośląskiego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód kpt. zs Andrzej  Mordel zaproponował uczczenie tej rocznicy na Cmentarzu Oficerów Radzieckich przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu. Stawili się też członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz córka kombatantki 10 DP mjr Moniki Śladewskiej Danuta Wojciechowska i płk Andrzej Powidzki ze Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.

Pod mauzoleum zapaliliśmy znicze i spacerując po kwaterach, mogliśmy się przekonać jak młodzi ludzie tam spoczywają. Inicjator skromnej uroczystości zaproponował część nieoficjalną przy kawie w ….

Jednakże koledzy: ppłk zs Józef Sowa, płk Andrzej Powidzki i gen. zs Krzysztof Majer postanowili udać na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich na Skowroniej Górze. Zapalając znicz pod tablicą z nazwiskami poległych tysięcy czerwonoarmistrzów, oddaliśmy im należną cześć za przywrócenie do Polski piastowskiego Wrocławia.

KM

Foto: Andrzej Powidzki, Józef Sowa

Zdjęcia Andrzeja Powidzkiego