WROCŁAW – pamięć o wojennym bohaterze

18 lipca 2023 r. prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP płk Krzysztof MAJER odebrał przesyłkę z książką „Bronisław Jakimowicz Wspomnienia w 100. rocznicę urodzin” autorstwa córki Barbary JAKIMOWICZ-KLEIN. Niewielka pozycja, bo licząca 112 stron, została wydana bardzo starannie, zawiera wiele zdjęć i dokumentów. Sylwetka i działalność bohatera została opisana w kontekście historycznych wydarzeń. Bo prezes miał zaszczyt i przyjemność współpracować z Pułkownikiem przez kilkanaście lat w ramach wrocławskiego Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i spotykać się na uroczystościach rocznicowych, zwłaszcza w kolejne rocznice Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty pod Lenino na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu. Pułkownik pisał wspomnienia, spotykał się z młodzieżą i aktywnie działał w kilku stowarzyszeniach, co świetnie opisał w 2014 r. gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI w artykule „Dowódca humanista”. Dziękuję Pani Barbarze za książkę i przypomnienie losów Ojca – sybiraka i znamienitego żołnierza.

Warto też przypomnieć, że po południu 9 maja 2018 r. Pułkownika odwiedziła delegacja związkowa w składzie: kpt. zs Józef SOWA, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, st. chor. szt. Andrzej KAMFOROWSKI i sierż. zs Stanisław BOBOWIEC by wręczyć mu Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną PTTK „Szlak 2 Armii WP”. Była okazja do rozmów i wspomnień zwłaszcza, że ich bohater opisał je w książce „Walczyłem pod Lenino”.

Krzysztof Majer