WROCŁAW – noworoczne spotkanie Tłumaczan

20 stycznia 2024 r. w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „PIAST” we Wrocławiu odbyło się noworoczne spotkanie członków Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes Elżbieta Niewolska przywitała członków oddziału i zaproszonych gości. Przedstawiła historię i działania oddziału w minionym ćwierćwieczu, które wpisuje się tradycję 35. lat Towarzystwa MLiKP-W.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej gen. zs Krzysztof Majer odznaczył sztandar Towarzystwa Brązowym Krzyżem ZWiRWP RP oraz Elżbietę Niewolską, ppłk ds dr Norberta Wójtowicza i prof. dr hab. Zdzisława Juliana Winnickiego, a Krzyżem Zwycięstwa 1945 gen. bryg. ds Aleksandra Podolskiego. Wręczył też książki „Zachęta i Sparta. Zarys historii 35 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu (1974-1998)” ppłk dr Andrzeja Paściaka, które otrzymali: prezes Elżbieta Niewolska i ppłk zs Wacław Nowak.

Kolejny etap to liczne odznaczenia i odznaki rocznicowe Towarzystwa nadane z okazji 35-lecia TMLiKP-W, które wręczył prezes Zarządu Głównego Adam Kiwacki. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Julita i gen. bryg. ds Aleksander Podolski, Barbara i mjr ds Henryk Jagintowicz, ppłk ds dr Norbert Wójtowicz, prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, ppłk zs Wacław Nowak, dr Michał Siekierka, Adam Biliński i gen. zs Krzysztof Majer. Były też odznaczenia i dyplomy od Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie”. Kilka osób otrzymało książkę prof. Zdzisława Juliana Winnickiego “W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej”. A sekretarz Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej Aleksander Podolski przekazał wydawnictwo z sesji popularnonaukowej “Bezpieczeństwo Polski a wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023”.

Po odmówieniu modlitwy podzieliliśmy się opłatkiem, by następnie udać się na obiad. Kolejną atrakcją był występ zespołu “Chawira” z Krakowa, który wykonał wiązankę piosenek kresowych i patriotycznych. Zdolnościami wokalnymi pochwalił się też kol. Wacław Nowak.

Reasumując uroczystości należy podkreślić, że odbyły się w gronie osób, często młodych, które kultywują tradycje kresowe. Są już trzecim pokoleniem mieszkańców dawnych kresów, a historię swoich przodków znają z “Zeszytów Tłumackich”, których kolejny 72 numer został wydany z okazji naszego spotkania sentymentalnego.

Foto: Barbara Jagintowicz i Krzysztof Majer