Spotkanie na poświątecznym śniadaniu u Prezydenta miasta Wrocławia Jacka Sutryka.

12 kwietnia 2023 r. zostaliśmy zaproszeni do wrocławskiego Ratusza przez Prezydenta Jacka Sutryka na poświąteczne śniadanie. Prezydentowi towarzyszyli: Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta Marzena Szymanek, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Feliks i dyrektor Wydziału Kultury Jerzy Pietraszek.

Na wstępie Prezydent po przywitaniu przedstawicieli kierownictw dziesięciu organizacji kombatanckich i żołnierskich przy pięknie ustrojonym stole, krótko przedstawił główne problemy i działania naszego magistratu w sferze komunikacji miejskiej, rewitalizacji zabytków, małej architektury, wspierania rad osiedli itp. Mieliśmy okazję przedstawić nasze najbliższe plany oraz podzielić się refleksjami z dotychczasowych działań. A warto podkreślić, że mamy zapewnienie Prezydenta o wsparciu wielu naszych przedsięwzięć, a nawet patronat m.in. nad zawodami strzeleckimi organizowanymi w maju przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP oraz ufundowania tablicy pamiątkowej „niebieskich beretów”. Dwugodzinne spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze, a w kilku wystąpieniach przewijał się wątek uznania dla prospołecznych działań Jacka Sutryka i życzenia kandydowania z powodzeniem na stanowisko prezydenta w kolejnej kadencji.

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej RP reprezentowali: płk Krzysztof Majer, ppłk zs Janusz Fuksa i ppłk zs Józef Sowa.

Krzysztof Majer

Foto: Józef Sowa