WROCŁAW – lekcja muzealna

28 kwietnia 2023 r. w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu odbyła się lekcja muzealna.

Słuchaczami byli uczniowie klasy matematyczno-informatycznej II g z IX Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycielki Marioli Kwiatkowskiej. Lekcję poprowadził Piotr Toczyński, starszy specjalista Oddziału Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu. Uczniowie mieli okazję do pogłębienia wiedzy m.in. o polskim systemie emisyjnym pieniądza. W tle była też okazja do zwiedzenia wystawy poświęconej 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, który był nie tylko uznanym astronomem ale i ekonomistą.

Spotkanie stało się okazją do podziękowania kierownictwu muzeum za popularyzację postaci związanych z historią i tradycjami polskiego oręża m.in. wystawy „Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari”, „80 rocznica Akcji pod Arsenałem”, choć ostatnio również organizacji wystawy „Ukrainskie znaczki wojny”. Wyrazem podziękowania był wniosek Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa o nadanie Brązowych Krzyży Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej dla dyrektor Agnieszki Dziedzic i pełnomocnik Aleksandry Kucharskiej. Odznaczenia wręczył prezes Zarządu Głównego gen. zs Krzysztof Majer w asyście ppłk ds Jarosława Wikiery i mł. chor. zs Janusza Gardyny. W kuluarach wystawy mieliśmy okazję do ciekawych rozmów z młodzieżą, nie tylko o pieniądzach.

Foto: Jarosław Wikiera, Krzysztof Majer