WROCŁAW – konferencja popularnonaukowa na temat „Bezpieczeństwo Polski a wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023”.

14 września 2023r. Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej we współdziałaniu z Zarządem Głównym Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Zarządem Okręgowym Związku Inwalidów RP zorganizowali konferencję popularnonaukową na temat „Bezpieczeństwo Polski a wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023”.

Wygłoszono następujące referaty:

1) Wojna Rosji z Ukrainą w latach 2022-2023 i jej implikacje – płk (s) dr Władysław TKACZEW;

2) Międzynarodowe uwarunkowania stosunków Rosji z Ukrainą w latach 2022-2023 – por. zs prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ;

3) Działania militarne w Ukrainie – (z lat 2022-2023) – w aspekcie prawa międzynarodowego prof. dr hab. Piotr SZYMANIEC.

4) Wojna informacyjna Rosji z Zachodem i Ukrainą – kmdr (s) mgr Aleksander PODOLSKI

Ciekawą informację pt. „Wsparcie migrantów i uchodźców – naszych nowych mieszkańców” przedstawiła dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota FELIKS. O zasięgu różnorodnych działań we Wrocławiu niech świadczy fakt, że co czwarty mieszkaniec miasta jest dziś Ukraińcem. Refleksjami o organizacji pomocy dla Ukraińców w Oleśnicy i na rzecz Ukrainy podzielił się z nami przewodniczący Rady Miasta Aleksander CHRZANOWSKI. Następnie prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP gen. zs Krzysztof MAJER, jako współorganizator konferencji, podziękował za pomoc w jej przeprowadzeniu szefowi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 ppor. Grzegorzowi TYMOSZYKOWI. Poinformował, że z dniem 1 września w miejsce 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia powstaje 10 Brygada Łączności, a nowym dowódcą 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej został mianowany płk Marek BRZEZICHA. W podziękowaniu za ciekawe referaty wręczył referentom w imieniu autora ppłk dr Andrzeja PAŚCIAKA, jego opracowanie pt. „Zachęta i Sparta” – czyli historię 35 batalionu radiotechnicznego.

Kolejne podziękowania dla referentów i cenne upominki przekazali: ppłk ds Jarosław WIKIERA oraz mgr Aleksandra KUCHARSKA z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Wyrazy uznania przekazał również prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP ppłk Zbigniew WILK i odznaczył płk dr Władysława TKACZEWA kombatanckim medalem 100-lecia Niepodległości. Do  swoich wspomnień ze służby pod „błękitną flagą” nawiązał płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Listę dyskutantów zamykali przedstawiciele środowiska wojskowych artylerzystów ppłk Tomasz LISIECKI i kpt. Maciej LISOWSKI. Nasz Związek na konferencji reprezentowali: gen. zs Krzysztof MAJER, ppłk zs Józef SOWA, ppłk Maciej MUSIAŁ, mjr ds Jan DRAJCZYK, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ kpt. zs Andrzej MORDEL i mł. chor. zs Janusz GARDYNA.

Zamykając obrady konferencji płk Władysław TKACZEW uznał, że jej cele zostały osiągnięte, a  dorobek zostanie opublikowany w formie książkowej przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Foto: Jan A. DRAJCZYK