WROCŁAW – zebranie 26 stycznia 2023 r.

26 stycznia 2023r. odbyło się zebranie Oddziału Miejskiego ZWiRWP RP, które otworzył i prowadził prezes ppłk zs Józef Sowa. Po przyjęciu porządku zebrania prezes ZG gen. zs Krzysztof Majer wręczył odznaczenia i wyróżnienia, które otrzymali: akt mianowania na strzelecki stopień podpułkownika – mjr zs Janusz Fuksa i mjr zs Józef Sowa, a „zaległy” Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP odebrał przyjaciel naszego Związku mgr Marcin Krzykowski. Zaś za wsparcie Fundacji Wspierania Polaków Represjonowanych przez Totalitaryzmy XX wieku z Łodzi złote medale odebrali: mł. chor. zs Janusz Gardyna, mjr da Henryk Jagintowicz, plut. zs Tadeusz Kochnowicz, st. chor. szt. Jerzy Szul, ppłk zs Janusz Jurgawka i ppłk zs Józef Sowa. Przewodniczący Sekcji Polskiej Wychowanków Politechniki Kijowskiej dr inż. Janusz Fuksa wręczył prof. dr hab. Andrzejowi Małkiewiczowi medal pamiątkowy jej stulecia oraz poinformował o wydaniu pod jego redakcją zbioru wierszy i fraszek kol. Jana Zacharskiego z 2022 roku pt. „Wypisy z codzienności II”.

Prezentację działań związkowych, ilustrowanych slajdami przedstawił prezes Krzysztof Majer. Oceny aktualnego przebieg konfliktu Rosja – Ukraina dokonał jak zwykle ciekawie prof. Andrzej Małkiewicz. Następnie była projekcja filmów w wykonaniu st. chor. szt. Andrzeja Nawrota. Ze względu na stan chorobowy autora aktualne fraszki Jana Zacharskiego przedstawił kol. Józef Sowa. Na zakończenie zebrania kol. Krzysztof Majer przekazał zaproszenie do Klubu Muzyki i Literatury przy pl. Kościuszki 10, gdzie 13 lutego br. o godz. 17.30 Stanisław Dziuba przedstawi prelekcję i prezentację multimedialną poświęconą postaci Józefa Wybickiego – twórcy polskiego hymnu.

Foto: Andrzej Nawrot i Józef Sowa

Akapit