OŁAWA – pogrzeb st. chor. zs Józefa ŻĄDŁY

25 października 2023r. na cmentarzu w Oławie odbył się pogrzeb st. chor. zs Józefa ŻĄDŁY, którego w imieniu władz Związku pożegnał prezes Koła ZWiRWP RP w Oławie ppłk zs Wacław NOWAK.

Józef Żądło urodził się 10 stycznia 1934 r. w Wilnie. W latach 1953-55 odbył zasadniczą służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Uzbrojenia, którą zakończył w stopniu plutonowego. Aktywnie działał w kole zakładowym Ligi Obrony Kraju przy ZNTK w Oławie. Długoletni działacz związkowy, przez trzy kadencje radny Rady Miasta Oławy. Urodzony na Kresach Wschodnich II RP, był bardzo aktywny w działaniach stowarzyszeń kresowych. Od szesnastu lat był zaangażowany w działalności Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP w Oławie, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Systematycznie uczestniczył w uroczystościach patriotyczno – religijnych w oławskich miejscach pamięci narodowej. Popularyzator historii i tradycji WP wśród młodego pokolenia i w środowisku zamieszkania. W uznaniu za pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, Krzyżem LWP, srebrnym medalem Zasłużony dla Dolnego Śląska.

Żegnaj Józefie!

Cześć Twojej Pamięci!

gen. zs mgr Krzysztof Majer