Prelekcja o Józefie Wybickiem w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu – 13 lutego 2023 r.

13 lutego 2023 r. spotkaliśmy się w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu na prelekcji i pokazie multimedialnym poświęconym Józefowi Wybickiemu.

Spotkanie otworzył prezes ZG ZWiRWP RP gen. zs Krzysztof Majer i na wstępie podziękował za gościnę dyrektorowi Ryszardowi Sławczyńskiemu. Przywitał zebranych członków Kręgu Seniorów i Starszyzny „Rodło” Hufca ZHP Wrocław Południe, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz przedstawicieli środowiska turystycznego. Podkreślił, że spotkanie jest pokłosiem 200. rocznicy śmierci autora polskiego hymnu narodowego.

Następnie przekazał głos inicjatorowi spotkania hm. Stanisławowi Dziubie, który zaprezentował interesująco sylwetkę Józefa Wybickiego, jego działania na niwie politycznej, pisarskiej, artystycznej, wojskowej i społecznej. Przez półtorej godziny prelekcji dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych informacji o życiu i dokonaniach bohatera spotkania. Uzupełnieniem prelekcji były wypowiedzi prof. dr hab. Zbigniewa Wiktora i ppłk Jana Jeża. Przewodnicząca kręgu hm. Teresa Maziarz-Machay serdecznie podziękowała druhowi Stanisławowi Dziubie za przygotowanie i przeprowadzenie interesującego spotkania i zaproponowała aby w marcu wybrać się na wycieczkę szlakiem wrocławskich pomników i tablic pamiątkowych.

Korzystając z okazji zachęcam do śledzenia strony internetowej klubu, gdyż można się wybrać na ciekawe wydarzenia ze sfery muzyki, literatury, historii itp. (klubmil.pl)

Foto: Józef Sowa