Mieszkańcy gmin: Pieńsk i Węgliniec uczcili 79. rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej

Trzy dni przed 79. rocznicą forsowania Nysy Łużyckiej, w sobotę 13 kwietnia 2024 roku w Miejscu Pamięci Narodowej, w miejscowości Toporów/Prędocice, pow. zgorzelecki odbyła się uroczystość upamiętniająca początek operacji berlińskiej na kierunku drezdeńskim – jej fragmentu – tzw. operacji łużyckiej z 16 kwietnia 1945 roku, która prowadzona była przez 2. Armię Wojska Polskiego pod dowództwem generała dywizji Karola Świerczewskiego.

Uroczystość patriotyczna odbyła się z inicjatywy burmistrzów Gmin i Miast Pieńsk i Węgliniec oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Węglinieckiej i zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli, uczniów, kombatantów, przedstawicieli WP i policji oraz organizacji pozarządowych działających w tych gminach, byli też przedstawiciele gminnych OSP i ponad 140. uczestników rajdu rowerowego.

Uroczystość rozpoczęła się godzinie 14.00 odegraniem audio i wspólnym zaśpiewaniem przez uczestników zgromadzenia  hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, po nim były wystąpienia okolicznościowe.

Jako pierwszy głos zabrał Jan Magda  – burmistrz Pieńska, który zgromadzonych serdecznie powitał i dziękował za tak liczne przybycie na uroczystość upamiętniającą 79. Rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił także Mariusz Wieczorek burmistrz Węglińca, który mówił między innymi, że zainteresowanie tym Miejscem Pamięci Narodowej, jest coraz większe z roku na rok.

Głos zabrał również Artur Bieliński, starosta zgorzelecki. Podkreślił on wyjątkową rolę jaką odegrała 2 AWP dla znaczenia operacji berlińskiej, prowadzonej na kierunku drezdeńskim.

Po wystąpieniu starosty zgorzeleckiego, płk zw mgr Ryszard Leparowski wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP  wręczył odznaczenia za wybitne zasługi dla ZWiR RP i krzewienia wartości patriotycznych.

Krzyżem ZWiRWP RP odznaczeni zostali: Jan Magda – burmistrz MiG Pieńsk; Mariusz Wieczorek – burmistrz MiG Węgliniec; Wojciech Dobrołowicz – burmistrz MiG Bogatynia; Oktawian Leśniewski – dyrektor Elektrowni Turów; Jolanta Nietrzeba – kierownik WOA KWB Turów; Janusz KOBIELSKI nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów.

Po wystąpieniach okolicznościowych, młodzieżowy artystyczny zespołu „Pryma”, który działa przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu wykonał specjalnie przygotowany repertuar, który wzruszył zgromadzonych. Były to utwory: „Pieśń wojenna”, „Moja Ojczyzna” oraz „Polska”. Każda piosenka była uhonorowana entuzjastycznym aplauzem zgromadzonych.

Później delegacje samorządowców, stowarzyszeń i grup rowerzystów złożyły kwiaty i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego.

Najmłodsi i najstarsi uczestnicy wycieczki rowerowej z każdego miasta startu rajdu: Węglińca, Pieńska, Iłowy i Zgorzelca, zostali uhonorowani drobnymi upominkami.

Wkopano także pierwszy znak przyszłej trasy rowerowej im. Szlak Bohaterów 2. Armii Wojska Polskiego. Trasa ma przebiegać przez miejsca gdzie upamiętniono działania wojenne 2 AWP: Zgorzelec, Pieńsk, Węgliniec, Jagodzin, Ruszów i Toporów.

Uroczystość zakończył piknik przy wspólnym ognisku. Uczestnicy spotkania mogli odpocząć przy ciepłym posiłku, a rowerzyści zregenerować siły przed powrotem na miejsce startu.

79. lat temu 16 kwietnia 1945 roku, żołnierze 2. Armii Wojska Polskiego przystąpili do forsowania rzeki Nysa Łużycka. Był to pierwszy etap operacji berlińskiej na kierunku drezdeńskim, zwanej operacją łużycką – jednej z najkrwawszych i najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej.

Wielki szacunek i podziękowania dla  organizatorów uroczystości i wszystkim którzy przybyli do tego Miejsca Pamięci Narodowej, by pochylić głowy w hołdzie wobec tych bohaterów. Polegli, by Polska mogła trwać.

Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym!

  Toporów, 13 kwietnia 2024 r.                                                                  Andrzej Powidzki

Galerii zdjęć 79. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej – uroczystość w Toporowie