LUBIN – uroczystości z okazji  imienin pierwszego marszałka Rzeczypospolitej.

18 marca 2023 r. pod pomnikiem Józefa Piłsudzkiego w Lubinie z okazji imienin pierwszego marszałka Rzeczypospolitej odbyła się skromna uroczystość, podczas której przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, Związku Sybiraków, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP złożyli wiązanki kwiatów.

Henryk Rusewicz