2. KORPUS POLSKI – HISTORIA TUŁACZKI I BOHATERSTWA.

Zapraszam do udziału w wieczornicy historycznej, poświęconej armii generała Andersa.

Wieczornicę poprowadzę w środę 20 marca 2024 r. o godz. 18:00

w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu.

Jest to jednocześnie pożegnanie z tytułem wykładu i prezentacji multimedialnej. Po wygłoszeniu wielu wykładów o 2. Korpusie Polskim.