Józef Franczuk – cześć Jego pamięci

Ze smutkiem przyjąłem informację, że 18 lutego 2024 r. na Wieczną Wartę odszedł kombatant

Józef FRANCZUK

porucznik WP, major ZS

Żegnaj Majorze!

Cześć Twojej Pamięci!

gen. zs mgr Krzysztof MAJER

Dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego

W 2022 r. tak wnioskowałem o Jego awans strzelecki:

Pan kpt. zs Józef Franczuk w maju 1943 r. został aresztowany przez Niemców i trafił na roboty przymusowe do Gdańska. Wiosną 1945 r. jako Polak pochodzący z Polesia został przymusowo wcielony do Armii Czerwonej i brał udział w rozminowaniu Gdańska. Następnie został przeniesiony do Karelii, nad fińską granicą. Z wojska został zwolniony w 1950 r. Ale dopiero w 1958 r. po licznych odmowach udało mu się z rodziną powrócić do Polski. Do 1984r. pracował w Fabryce Dywanów w Kowarach. Wstąpił do ZBoWiD, a obecnie działa aktywnie w ZKRPiBWP w Lubinie. Systematycznie współpracuje z Zarządem Powiatowym ZWiRWP RP w organizacji „żywych” lekcji historii, wspomina niełatwe lata, gdy przyszło mu egzystować w ZSRR. Mimo podeszłego wieku systematycznie i dumnie uczestniczy w mundurze w uroczystościach w miejscach pamięci narodowej. Popularyzator idei strzeleckich w środowisku zamieszkania, członek Oddziału Strzeleckiego w Lubinie. Jest skromnym człowiekiem, patriotą, nie zabiegającym o zaszczyty. Należy do małego grona żyjących jeszcze kombatantów w Lubinie. Uważamy, że swym zaangażowaniem społecznym znacząco przyczynił się do popularyzacji i społecznego znaczenia tradycji i historii Wojska Polskiego oraz wspomnień z pobytu na „nieludzkiej” ziemi wśród młodego pokolenia, czym w pełni zasłużył na awans.