GŁOGÓW – strzeleckie spotkanie świąteczno-noworoczne

13 stycznia 2024 r. w restauracji „Magador” w Głogowie odbyło się uroczyste strzeleckie spotkanie świąteczno-noworoczne. Spotkanie otworzył mjr zs Józef ZAWADZKI, Szef Sztabu Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP w Głogowie i przywitał strzelców z Głogowa, Lubina i Bolesławca oraz zaproszonych gości: Piotra POZNAŃSKIEGO – Wiceprezydenta Głogowa, gen. zs Krzysztofa MAJERA – Dowódcę Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego i Prezesa Zarządu Głównego ZWiRWP RP, ppłk Wojciecha SUPKO – Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i mjr zs Henryka RUSEWICZA – Dowódcę Oddziału Strzeleckiego w Lubinie. Odśpiewaliśmy hymn strzelecki.

Spotkanie stało się okazją do podziękowania za aktywność społeczną strzelców oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Miedziany medal strzelecki V lat w Służbie Ojczyzny otrzymali: st. sierż. zs Janina RZEŹNIK, ppor. zs Marcin RATAJCZAK, st. chor. szt. Tadeusz MARUT, sierż. zs Adam GILARA, a plut. zs Lesław RÓSZCZKA odebrał awans do stopnia sierżanta. Niestety Brązowy Krzyż ZWiRWP RP, przyznany nieobecnemu z przyczyn służbowych Staroście Głogowskiemu Jarosławowi DUDKOWIAKOWI zostanie wręczone przy najbliższej okazji.

Jeszcze w części oficjalnej życzeniami i refleksjami podzielili się m.in. mjr zs Jerzy NAGODA – Dowódca Oddziału Strzeleckiego w Głogowie, gen. zs Krzysztof MAJER, wiceprezydent Piotr POZNAŃSKI i ppłk Wojciech SUPKO. Wart podkreślenia był wątek potrzeby rozszerzenia naszych działań strzeleckich na młode pokolenie i zacieśnienie współpracy z kadetami klas mundurowych.

Następnie odbyła się część towarzyska, gdzie w koleżeńskiej atmosferze dzielono się wspomnieniami ze służby wojskowej i wymiany doświadczeń z działalności społecznej. Warto podkreślić, że część naszych umundurowanych strzelców przybyła na spotkanie wraz z małżonkami. Dziękuję też personelowi za sprawną obsługę, a zwłaszcza za pyszne flaki.

KM

Foto: Henryk RUSEWICZ, Krzysztof MAJER