Wałbrzych – uroczyste zebranie związkowe

15 maja 2024 r. w Klubie „Żak” w Wałbrzychu odbyło się uroczyste zebranie związkowe, będące swoistym podsumowaniem rocznic i świąt majowych. Z tej okazji prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztof Majer wręczył akt mianowania dla kpt. zs Jerzego Piekarczyka na stopień honorowy majora strzeleckiego, a ppłk Andrzeja Kempę odznaczył Srebrnym Krzyżem ZWiRWP RP.

Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia pod sztandarem prezes Zarządu Oddziału ZWiRWP RP, dowódca Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs Aleksander Zubalski zaprosił nas na część towarzyską.

W pogodnej i koleżeńskiej atmosferze mieliśmy okazję do wspomnień i wymiany poglądów nie tylko na sprawy związkowe ale też dotyczące aktualnej sytuacji w kraju i w regionie. Można tylko żałować, że część kolegów z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogła wziąć udziału w tak sympatycznym spotkaniu.

KM

Foto: Krzysztof Majer i Aleksander Zubalski