Chojnowscy Weterani i Rezerwiści na szlaku

Członkowie Koła Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej w Chojnowie w dniach 25-27 kwietnia 2024 r. uczestniczyli w zorganizowanej przez siebie wycieczce do Rawicza.

Rawicz jest jednym z wielu miast leżącym na szlaku 2 Armii Wojska Polskiego (przemarsz, koncentracja, bitwy, cmentarze, pomniki.) Zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Rawickiej, kolorowe murale, a jednym z nich jest mural na Zakładzie Karnym – spacerowaliśmy pięknymi i zielonymi plantami. Rawickie planty należą do najstarszych i najcenniejszych zabytków Polsce. Powstały one na dawnym systemie fortyfikacji miasta. Przy Pomniku Żołnierza Polskiego zapaliliśmy znicz w miejscu, które jest głównym punktem miejskich uroczystości patriotycznych. Była to świetna lekcja historii.