ZŁOTORYJA – GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

23 października 2023r. w Złotoryi na Cmentarzu Komunalnym odbyła się z wojskową asystą honorową uroczystość patriotyczno-religijna związana z oznaczeniem tabliczką IPN grobu Andrzeja FIKSY, Powstańca Wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej.

Uroczystość otworzył i prowadził kpt. zs Waldemar CHABIOR, wiceprezes Zarządu Koła M-G ZKRPiBWP. Po odśpiewaniu hymnu państwowego poinformował, że spotkanie odbywa się aby oddać hołd Andrzejowi Fiksie w 134. rocznicę jego urodzin. Następnie powitał w imieniu organizatora Zarządu Koła Miejsko-Gminnego ZKRPIBWP W Złotoryi: sekretarza Miasta Złotoryja Andrzeja OSTROWSKIEGO, radną Sejmiku Dolnośląskiego Jadwigę SZELĄG, żołnierzy zawodowych z 23 samodzielnego pułku artylerii z Bolesławca, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Wojskowego Centrum Rekrutacji z Bolesławca, proboszcza parafii pw. NMP ks. dr Tomasza CZERNIKA, przedstawiciela Gazety Złotoryjskiej red. Michała SEDROWICZA, poczty sztandarowe 23 spa z Bolesławca, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Starostwa Złotoryjskiego.

Następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie, zapoznając zebranych z życiorysem Andrzeja Fiksy i odczytując zawiadomienie prezesa IPN dr Karola NAWROCKIEGO informującego, że mogiła Andrzeja Fiksy – uczestnika Powstania Wielkopolskiego, została wpisana do Ewidencji Grobów Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski nr ewidencyjny 6348.

Prowadzący uroczystość poprosił ks. Tomasza Czernika o poświęcenie grobu Weterana. Następnie zaprosił Sekretarza Miasta Złotoryi o dokonanie symbolicznego odsłonięcia tabliczki IPN o treści: GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI. Oddano hołd Weteranowi poprzez złożenie na jego grobie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Zanim zakończono uroczystość odegraniem „Roty”, podziękował przedstawicielom instytucji i wielu osobom za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości z wojskową asystą honorową. Zapowiedział też kolejne oznaczenia grobów na terenie powiatu złotoryjskiego.