ZGORZELEC- uroczystość 78. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej- 16.04.2023 r..

16 kwietnia 2023 r. pod pomnikiem „Orła” na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu odbyła się z wojskową asystą honorową podniosła uroczystość 78. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: poseł Zofia CZERNOW,starosta zgorzelecki Artur BIELIŃSKI i burmistrz Zgorzelca Rafał GRONICZ. Modlitwę ekumeniczną w intencji ofiar II wojny światowej odmówili: dziekan ks. kan.Jan KUŁYNA i ks. ppor. prot. Marek BONIFATIUK. Po Apelu Pamięci i salwie kompanii honorowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii zostały złożone pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu władz naszego Związku znicz zapalili: gen. zs Krzysztof MAJER – prezes Zarządu Głównego, płk zw Ryszard LEPAROWSKI – wiceprezes Zarządu Głównego i ppor. zs red. Ryszard MULEK – przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wiązanki kwiatów złożyły też delegacje związkowe oddziałów ZWiRWP RP z Głogowa i Zgorzelca. Wśród uczestników uroczystości należy odnotować udział kombatantów: ppor. Stanisława CIEPLECHOWICZA i mjr zs Henryka ADAMUSA.

Była okazja do podziękowania za aktywność społeczną w sferze popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego oraz kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia. Po raz pierwszy zostały wręczone Brązowe Krzyże ZWiRWP RP, które otrzymali: Ryszard GARBACZ, Jerzy DUTKOWSKI i Zbigniew KRUPA ze Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa z Warszawy oraz członkowie Związku: płk zw Ryszard LEPAROWSKI, mjr ds Jan DRAJCZYK, st. sierż. zs Anna BALON, st. sierż. zs Janina RZEŹNIK, kpr. zs Dorota SOBCZYK, ppor. zs Ryszard MULEK, st. chor. zs Marcin RATAJCZAK. Złotym medalem Fundacji Polaków Represjonowanych przez totalitaryzmy XX wieku: mjr zs Jerzy NAGODA, mjr zs Józef ZAWADZKI. st. sierż. zs Karol ŁOBODZIŃSKI i sierż. zs Adam GILARA, a Srebrnym Krzyżem Strzeleckim kombatant mjr zs Henryk ADAMUS. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Górnicza KWB Turów.

Warto podkreślić, że nasz Związek wystawił własny poczet sztandarowy w składzie: kpt. zs Jerzy PIEKARCZYK, por. zs Tadeusz GRZELAK i por. zs Kazimierz NOSAL.

Krzysztof MAJER

Foto: Maria i Stanisław WOLANIN