XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O HISTORII WOJSKA POLSKIEGO I MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ

25 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu odbył się kolejny już – XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Miejscach Pamięci Narodowej i Historii Wojska Polskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu zgorzeleckiego. W tym roku w konkursie uczestniczyło 24 uczniów z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu zgorzeleckiego.

            Konkurs przeprowadzony został z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych przy wsparciu finansowym Starostwa Zgorzeleckiego i Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, którzy ufundowali nagrody dla laureatów konkursu.

            Również i w tym roku uczestnicy konkursu wykazali się znakomitą wiedzą i umiejętnościami w rozpoznawaniu Miejsc Pamięci Narodowej. Kolejne zajmowane przez nich miejsca w klasyfikacji to różnice zaledwie 1 punktu. Stąd Komisja postanowiła przyznać najlepszym uczestnikom więcej wyróżnień.

W kategorii szkół podstawowych klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce Szymon Okrasa –Szkoła Podstawowa w Sulikowie

II miejsce Ewa Furtak- Szkoła Podstawowa w Jerzmankach

III miejsce- Mikołaj Czajkowski – Szkoła Podstawowa w Węglińcu

W kategorii szkół ponadpodstawowych komisja konkursowa postanowiła przydzielić dwie nagrody:

I miejsce Stefan Wójcik- Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

II miejsce Monika Kurasiewicz- Zespół Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

III miejsce Anna Budnik- Zespół Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

            Na zakończenie konkursu laureaci otrzymali z rąk Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP płk zw Ryszarda Leparowskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych Marty Topolnickiej – nagrody rzeczowe i dyplomy oraz życzenia dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu historii naszego regionu.

ppor. zs Kazimierz Korotusz