WROCŁAW – zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP RP

27 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP RP. Zebranie otworzył i prowadził prezes ppłk zs Józef Sowa, który zaproponował porządek zebrania, który po krótkiej dyskusji został przyjęty. Prezes Zarządu Głównego gen. zs Krzysztof Majer zaprezentował nasze nowe odznaczenie związkowe, które zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem i następnie przedstawił pokaz slajdów z działań związkowych w minionym miesiącu.

Wiceprezes ZM kol. Barbara Jagintowicz przedstawiła pogadankę prozdrowotną, poświęconą objawom i sposobom leczenia refluksu. Zaprezentowała następnie swoje zdolności diagnostyczne w posługiwaniu się wahadełkiem.

Skarbnik ZG st. chor. szt. Andrzej Nawrot zaprezentował kolejne filmy z serii „Ucho Prezesa”. Ze względu na wyczerpanie czasu zebrania, prezes Józef Sowa zapropnował członkom lekturę refleksji prof. Andrzeja Małkiewicza nt. wojny w Ukrainie oraz wierszy i fraszek kol. Jana Zacharskiego na stronie internetowej www.zwirwprp.wrocław.pl.

Foto: Józef Sowa i Andrzej Nawrot