WROCŁAW – Zebranie 24.02.2023 r.

24 lutego 2023 r. w związku z wyjazdem prezesa ZM ppłk zs Józefa Sowy, kolejne zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP RP przeprowadził prezes ZG gen. zs Krzysztof Majer, który przedstawił działania związkowe w minionym okresie. Ilustrując je pokazem slajdów, podkreślił naszą aktywność w uczczeniu 83. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir. Poinformował, że finalizujemy ustanowienie odznaczenia związkowego w formie brązowego krzyża, którego autorem projektu jest mjr ds Jan A. Drajczyk. Zaprosił do śledzenia uruchomionej naszej strony związkowej www.zwirwprp.wroclaw.pl. Zaprosił na otwarcie w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 27 lutego br. wystawy „Znaczki wojenne Ukrainy” oraz 5 marca br. o godz. 8.30 na uroczystość z okazji 85. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod znaku Rodła na wrocławskim Ostrowie Tumskim.

Pogadankę prozdrowotną przedstawiła wiceprezes ZM ds. społecznych kol. Barbara Jagintowicz, podkreśljając, że w „naszym” wieku dla kondycji ma znaczenie kolagen, który uzaskamy w sposób naturalny z galaretki z nóżek wieprzowych i kurzych lub z łyżeczki żelatyny, spożywanej codziennie wieczorem. Zaś o zagrożeniach pogrypowych i pocovidowych mówił ppłk lek. med. Witold Paczosa. Przedstawił sytuację epidemiczną na Dolnym Śląsku. Zachęcał nas do szczepień profilaktycznych.

W pierwszą rocznicę agresji Rosji na Ukrainę pogłębioną ocenę aktualnej sytuacji frontowej przedstawił prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz, czym wywołał krótka ale burzliwą dyskusję. W ramach dyskusji kol. Jan Drajczyk zgłosił wniosek o zobowiązanie zarządu do zapewnienia na kolejnych zebraniach napojów i „przegryzki”, co przyjęto przez aklamację. Zebranie zakończyła prezentacja wierszy i fraszek kol. Jana Zacharskiego.

Foto: st. chor. szt. Andrzej Nawrot