WROCŁAW – uroczyste śniadanie u Prezydenta Wrocławia

18 grudnia 2023 r. we wrocławskim Ratuszu Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w otoczeniu współpracowników zaprosił na uroczyste śniadanie przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Na wstępie prezydent uhonorował pierścieniem kombatanta, kawalera Orderu Virtuti Militari, żołnierza Armii Krajowej 100-letniego ppłk zs Witolda Sokołowskiego. Podziękował nam za działania w sferze kultywowania tradycji i historii Wojska Polskiego oraz za zaangażowanie społeczne w środowisku zamieszkania. Podkreślił, że jesteśmy ludźmi, którzy służbę Polsce i miastu zawsze traktowali niezwykle poważnie. Bo wynika to z ich etosu wojskowego oraz postawy.  A dziś w świątecznej atmosferze spotkaliśmy się i podziękowaliśmy sobie, życząc, by nasze spotkania były stałą tradycją.  

Podziękowaliśmy Prezydentowi za współpracę, czego wyrazem było wręczenie przez prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Bogumiła Duczmalewskiego Krzyży Za Zasługi dla ZŻWP: złotego dla Prezydenta, a srebrnego dla dyrektor Marzenie Szymanek. Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP ppłk pil. Jerzy Trzak wręczył Prezydentowi medal pamiątkowy. Z kolei prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP płk Krzysztof Majer wręczył Jackowi Sutrykowi książki ppłk dr Andrzeja Paściaka „Zachęta i Sparta. Zarys historii 35 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu (1974-1998)” oraz „ROMB. Wrocławski wojskowy zespół pilotażowy 1968-1963”.

Następnie przy potrawach wigilijnych mieliśmy okazję do podzielenia się z Prezydentem refleksjami na różne tematy. Dowiedzieliśmy się m.in. że są finalizowane prace przy budowie pomnika Żołnierzy Niezłomnych u zbiegu ulic Ślężnej i Borawskiej oraz obelisku przy Placu Strzeleckim. Ich otwarcie planowane jest na luty przyszłego roku.

Po złożeniu sobie serdecznych życzeń świąteczno-noworocznych, ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia, a na odchodne życzyliśmy Jackowi Sutrykowi powodzenia w wiosennych wyborach samorządowych.

PS. Zapraszam też na fotorelację na Facebooku www.facebook.com/photo/?fbid=899914441501431&set=pcb.899914908168051