WROCŁAW- spotkanie ze znanym historykiem prof. dr hab. Stanisławem Nicieją – 23.02.203r.

23 lutego 2023 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu odbyło się spotkanie ze znanym historykiem prof. dr hab. Stanisławem Nicieją. Pretekstem była promocja XVIII tomu z serii „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. W prawie półtorej godzinnej prelekcji wysłuchaliśmy wielu ciekawostek, opowiadanych z pasją i werwą. Profesor podkreślił, że w swych książkach opisuje nie tylko miasta ale też losy ich mieszkańców takimi jakie były, bez upiększeń. W jednym z wątków wyraził swój negatywny stosunek do burzenia pomników, co zobrazował na przykładzie rozwalenia monumentu poświęconego gen. Karolowi Świerczewskiemu w Jabłonkach.

Słuchacze, którzy szczelnie wypełnili salę, rzęsistymi oklaskami podziękowali prelegentowi, a prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP gen. zs Krzysztof Majer oprócz wyrazów uznania za udane spotkanie i wręczył Profesorowi Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Szlak 2 Armii WP”.