WROCŁAW – obchody 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca 2023 r. na Skwerze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu pod Pomnikiem-Mauzoleum pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Dowódcy Garnizonu WP i Stowarzyszenia Upamiętnienia Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich odbyły się z wojskową asystą honorową obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnieć warto, że dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy przez Sejm RP w 2016 roku i jest obchodzony 11 lipca w nawiązaniu do wydarzeń z 1943 roku, kiedy to ukraińscy nacjonaliści zaatakowali blisko sto polskich miejscowości i wiele kościołów, gdzie schronili się Polacy i dokonywali okrutnych masakr. Mordowano księży przy ołtarzach, dzieci, całe rodziny. Dzień ten został nazwany „krwawą niedzielą” lub „rzezią wołyńską”.

Wrocławskie uroczystości rozpoczęto odegraniem i odśpiewaniem hymnu państwowego.  Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa i prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Adam Kiwacki. Obaj występujący podkreślili, że w procesie pojednania polsko-ukraińskiego poważną przeszkodą jest brak zgody władz ukraińskich na ekshumacje polskich ofiar tej straszliwej zbrodni ludobójstwa. Prezes Kiwacki odczytał list sprzed roku do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w tej sprawie. Wnioski Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów niestety nadal są aktualne i czekają na realizację, aby mówić o prawdziwym pojednaniu naszych narodów.

Po wystąpieniach okolicznościowych odbyła się wspólna modlitwa ekumeniczna, wygłoszona w kolejności przez: biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej ks. prof. Jacka Kicińskiego; w imieniu Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego abp. prof. Jerzego Pańkowskiego, modlitwę wygłosił ks. ppor. dr Igor Habura; w imieniu Biskupa Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Kościoła Greckokatolickiego bp. Włodzimierza Juszczaka, modlitwę wygłosił ks. Roman Zacharczyszyn; w imieniu Biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp. Waldemara Pytla, modlitwę wygłosił sekretarz biskupa ks. Paweł Meler; a z ramienia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu modlitwę wyśpiewał pan Marek Marossanyi.

Po modlitwie poprowadzono Apel Pamięci, zakończony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy kompanii wystawionej przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Następnie delegacje przystąpiły do składania wieńców, wiązanek kwiatów i zapalano znicze pamięci przy „Pomniku-mauzoleum pomordowanej ludności na Kresach Płd.-Wsch. przez OUN i UPA”. Wśród wielu delegacji warto wymienić przedstawicieli: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Lotników Wojskowych RP, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP reprezentowali: gen. zs Krzysztof Majer, mjr ds Henryk Jagintowicz, mjr ds Jan Drajczyk, kpt. Andrzej Mordel, mł. chor. zs Janusz Gardyna, sierż. zs Tadeusz Kochnowicz, a towarzyszyła nam córka kombatantki mjr zs Moniki Strączek mgr Danuta Wojciechowska.

Uroczystość zakończyła „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego” i zaproszenie do udziału w mszy św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu.

Foto: płk Andrzej Powidzki i mjr ds Jan Drajczyk