LUBIN – spotkanie przed Barbórką

23 listopada 2023r. w restauracji „Ranczo” w Lubinie odbyło się uroczyste zebranie związkowe. Prezes mjr zs Henryk RUSEWICZ przywitał zebranych i delegacje z Głogowa, Góry, Zgorzelca oraz zaproszonych gości: gen. zs Krzysztofa MAJERA, prezesa Zarządu Głównego i mjr ds Jana DRAJCZYKA, członka Głównej Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Awanse strzeleckie odebrali: do stopnia kapitana por. zs Jerzy KUREK, a podporucznika st. chor. zs Krystyna MARKOWSKA, Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Szlak 2 Armii WP” chor. zs Zbigniew PROSKI i kpt. zs Krzysztof AKSAMIT, zaś legitymację związkową odebrał plut. zs Jan ŻYNDUL.

Na zakończenie części oficjalnej przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów w Lubinie mjr zs Henryk RUSEWICZ wręczył Odznakę Pamiątkową PRK mjr ds Janowi DRAJCZYKOWI  oraz podziękowanie dla chor. zs Zbigniewa PROSKIEGO za zabezpieczenie transportu dla członków związków na uroczystości patriotyczne z okazji 78. rocznicy Defilady Zwycięstwa 10. Dywizji Piechoty we Wrocławiu oraz 80. rocznicy Chrztu Bojowego 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino.

Motywem przewodnim spotkania były refleksje z okazji minionego Narodowego Święta Niepodległości i zbliżającego się święta górniczego Barbórki. W części biesiadnej była okazja do wspomnień i rozmów na różne tematy oraz wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych, których nagłośnienie zapewnił mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI ale solowym ich wykonaniem, jak zwykle zachwycał pełen wigoru, prawie 100-u letni kombatant mjr zs Julian DANICKI.

Foto: Jan DRAJCZYK, Henryk RUSEWICZ, Adam ŻYNDUL