Głogów – zebranie Oddziału Gminnego ZWiRWP RP

9 marca 2024r. w południe w świetlicy wiejskiej w Serbach odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Gminnego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej w Głogowie, które otworzył i prowadził mjr zs Jerzy Nagoda. Przywitał zebranych weteranów i zaproszonych gości w osobach: gen. zs mgr Krzysztof Majer, prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP, ppor. zs Tadeusz Marut, sołtys wsi Serby i mgr Ryszard Gola-Sienkiewicz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po przypomnieniu zasad statutowych i powołaniu Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano zarząd w składzie: mjr zs Jerzy Nagoda, st. sierż. zs Józefa Ragan-Mikinik, plut. zs mgr Adam Żyndul, ppor. zs Marcin Ratajczak i chor. zs Karol Łobodziński.

Następnie odbyła się dyskusja o planach działalności programowo-organizacyjnych na najbliższe miesiące weteranów i strzelców. Była też okazja do wspomnień ze służby wojskowej i dzielenia się doświadczeniami z dotychczasowych działań społecznych na rzecz popularyzacji tradycji i historii WP oraz organizacji i udziału w uroczystościach w miejscach pamięci narodowej.

W przerwie obrad pod przewodnictwem Prezesa ZG kol. Krzysztofa Majera odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Gminnego i wybór na funkcje:

Prezes mjr zs Jerzy Nagoda

Wiceprezes ppor. zs Marcin Ratajczak

Skarbnik st. sierż. zs Józefa Ragan-Mikinik

Sekretarz plut. zs mgr Adam Żyndul

Członek chor. zs Karol Łobodziński

Po przerwie i gratulacjach kontynuowaliśmy dyskusję, w której kol. Tadeusz Marut zadeklarował wsparcie dla związkowych działań organizacyjnych, a kol. Ryszard Gola-Sienkiewicz złożył deklarację członkowską i został przyjęty w poczet członków ZWiRWP RP. Zebranie zakończyło wspólne zdjęcie i podziękowania dla małżonki Prezesa Jadwigi Nagody za przygotowanie smacznych ciast.

KM

Foto: plut. zs Adam Żyndul