WROCŁAW czerwcowe zebranie związkowe

27 czerwca 2024 r. w siedzibie Centrum Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 odbyło się ostatnie zebranie przed wakacjami Oddziału Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu.

Zebranie otworzył i prowadził prezes ZM ppłk zs Józef Sowa. Prezes ZG gen. zs Krzysztof Majer wręczył Srebrne Krzyże ZWiRWP RP, które otrzymali: kol. Barbara Jagintowicz, kpt. zs Andrzej Mordel, płk zs Janusz Jurgawka i st. chor. szt. Jerzy Szul.

Następnie przedstawił fotorelację z ostatnich działań związkowych i strzeleckich.

Sytuację militarno-polityczną wynikającą z wojny na naszą wschodnią granicą ale też aktualne wydarzenia na arenie międzynarodowej przedstawił prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz. Pogadanką prozdrowotną wiceprezes ZM kol. Barbara Jagintowicz poświęciła cukrzycy, zwróciła też szczególną uwagę na dietę w tym schorzeniu.

Kwadrans historyczny tradycyjnie już przedstawił ppłk Maciej Musiał. Ostatni wiersz i fraszki politycznie recytował osobiście ich autor kol. Jan Zacharski. Zebranie zakończyła projekcja filmu z inauguracji Dni Wrocławia przez st. chor. szt. Andrzeja Nawrota i życzenia udanych wakacji, gdyż następnym razem spotkamy się we wrześniu.

KM

Foto: Andrzej Nawrot